Tạo BodyGraph Chart >> Human Design

Tạo BodyGraph Chart >> Human Design

Human Design là một hệ thống phân tích tính cách tương đối mới, kết hợp các yếu tố từ nhiều truyền thống tri thức cổ đại và khoa học hiện đại. Nó bao gồm các khía cạnh của chiêm tinh học (Astrology), Kinh Dịch (I Ching), Kabbalah (hình thức thần bí học của Do Thái), hệ thống Chakra của Hindu-Brahmin.

Hệ thống này cho rằng mỗi người có một ‘thiết kế’ độc đáo, giống như một bản vẽ cơ bản, quy định cách họ tương tác với thế giới, đưa ra quyết định, và hoàn thành mục đích sống của mình. Thiết kế này được cho là được thiết lập tại thời điểm sinh và cung cấp một bản đồ, hoặc một hướng dẫn, cho cuộc đời của một cá nhân.


Bản Thiết Kế của riêng bạn


Human Design thường được biểu diễn qua một biểu đồ cơ thể thể hiện rõ ràng cách mà các yếu tố khác nhau (như kênh, cổng, và trung tâm) được định nghĩa hoặc không được định nghĩa trong một người. Mỗi yếu tố có một ý nghĩa cụ thể:

  • Trung tâm: Có chín trung tâm trong biểu đồ cơ thể Human Design, đại diện cho các khía cạnh khác nhau của tính cách và cuộc sống của bạn, chẳng hạn như tâm trí, cảm xúc, ý chí, và danh tính.
  • Kênh: Các kênh là những kết nối giữa các trung tâm, đại diện cho dòng chảy của năng lượng và thông tin.
  • Cổng: Các cổng là một phần của các kênh và liên quan đến các hexagram cụ thể của Kinh Dịch.

Phân tích thường bao gồm việc tạo ra một biểu đồ Human Design cá nhân sử dụng dữ liệu sinh của một người (thời gian, ngày, và nơi sinh). Biểu đồ này cho rằng cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất của một người, bao gồm điểm mạnh, thách thức tiềm năng, và các chiến lược họ nên sử dụng để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân.

Human Design thường được sử dụng cho phát triển cá nhân, cung cấp cách để cá nhân hiểu bản thân mình tốt hơn và đưa ra những lựa chọn phù hợp với thiết kế bẩm sinh của họ. Tuy nhiên, quan trọng là phải lưu ý rằng Human Design không phải là một hệ thống đã được xác nhận khoa học; nó được xem xét nhiều hơn như một phương pháp tinh thần hay siêu hình và nên được tiếp cận như vậy.