Huyền Học

64 Quẻ Kinh Dịch – Hà Lạc Lý Số – Bát Tự Hà Lạc – 易经 六十四 卦

Kinh Dịch (giản thể: 易经; phồn thể: 易經, bính âm: Yì Jīng; IPA Quảng Đông: jɪk gɪŋ; Việt bính Quảng Đông: jik ging; các kiểu Latinh hóa khác: I Jing, Yi Ching, Yi King) là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…

Xem thêm:

Kinh Dịch được cho là có nguồn gốc từ huyền thoại Phục Hy (伏羲 Fú Xī). Theo nghĩa này thì ông là một nhà văn hóa, một trong Tam Hoàng của Trung Hoa thời thượng cổ (khoảng 2852-2738 TCN, theo huyền thoại), được cho người sáng tạo ra bát quái (八卦 bā gùa) là tổ hợp của ba hào. Dưới triều vua Vũ (禹 nhà Hạ, bát quái đã phát triển thành quẻ, có tất cả sáu mươi tư quẻ (六十四卦 lìu shí­ sì gùa), được ghi chép lại trong kinh Liên Sơn (連山 Lián Shān) còn gọi là Liên Sơn Dịch. Liên Sơn, có nghĩa là “các dãy núi liên tiếp” trong tiếng Hoa, bắt đầu bằng quẻ Thuần Cấn (艮 gèn) (núi), với nội quái và ngoại quái đều là Cấn (tức hai ngọn núi liên tiếp nhau) hay là Tiên Thiên Bát Quái.

Sau khi nhà Hạ bị nhà Thương thay thế, các quẻ sáu hào được suy diễn ra để tạo thành Quy Tàng (歸藏 Gūi Cáng; còn gọi là Quy Tàng Dịch), và quẻ Thuần Khôn (坤 kūn) trở thành quẻ đầu tiên. Trong Quy Tàng, đất (Khôn) được coi như là quẻ đầu tiên. Vào thời kỳ cuối của nhà Thương, vua Văn Vương nhà Chu diễn giải quẻ (gọi là thoán hay soán) và khám phá ra là quẻ Thuần Càn (乾 qián) (trời) biểu lộ sự ra đời của nhà Chu. Sau đó ông miêu tả lại các quẻ theo bản chất tự nhiên của chúng trong Thoán Từ (卦辭 guà cí) và quẻ Thuần Càn trở thành quẻ đầu tiên. Hậu Thiên Bát Quái ra đời.

64 QUẺ KINH DỊCH – HÀ LẠC LÝ SỐ – BÁT TỰ HÀ LẠC – 易经 六十四 卦
64 QUẺ KINH DỊCH – HÀ LẠC LÝ SỐ – BÁT TỰ HÀ LẠC – 易经 六十四 卦

Kinh Dịch không chỉ là một tác phẩm dự đoán tương lai mà còn là một hệ thống triết lý và phong thủy. Người ta sử dụng Kinh Dịch để tìm hiểu về sự thay đổi của các sự kiện và để tìm lời khuyên về cách ứng xử trong các tình huống khác nhau. Các triết lý trong Kinh Dịch đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều khía cạnh của văn hóa Trung Quốc và còn được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ triết học đến kinh doanh và nghệ thuật dự đoán tương lai.

Một số điểm chính về Kinh Dịch:

 • Kinh Dịch được hình thành vào khoảng thời Xuân Thu (771-476 TCN), tuy nhiên nội dung của nó có thể còn lâu đời hơn.
 • Kinh Dịch gồm 64 quẻ, mỗi quẻ gồm 6 vạch liền hoặc đứt, tượng trưng cho âm và dương. Các quẻ kết hợp với nhau tạo thành 64 trường hợp khác nhau, mô tả các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư tưởng con người.
 • Kinh Dịch được sử dụng để bói toán, dự đoán vận mệnh, hướng dẫn hành động và ra quyết định. Người xưa tin rằng Kinh Dịch tiết lộ được ý trời, đạo lý muôn vật.
 • Kinh Dịch có ảnh hưởng lớn đến văn hóa, tư tưởng Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nói tóm lại, Kinh Dịch là một di sản văn hóa quan trọng của Trung Quốc cổ đại, có giá trị trong việc nghiên cứu văn hóa, triết học Đông Á.

64 QUẺ KINH DỊCH – HÀ LẠC LÝ SỐ – BÁT TỰ HÀ LẠC

Hà Lạc Lý Số, Bát Tự Hà Lạc và 64 quẻ Kinh Dịch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong hệ thống tư tưởng của Kinh Dịch:

 • Hà Lạc Lý Số là hệ thống 10 số từ 1 đến 10 dùng để diễn đạt ý nghĩa các quẻ trong Kinh Dịch. Mỗi số biểu thị một giai đoạn hoặc trạng thái của sự vật.
 • Bát Tự Hà Lạc gồm 8 quẻ đơn: Càn ☰, Đoài ☱, Ly ☲, Chấn ☳, Tốn ☴, Cấm ☵, Khôn ☶, Địa ☷. 8 quẻ này kết hợp với nhau tạo thành 64 quẻ.
 • 64 quẻ Kinh Dịch là tập hợp của 64 quẻ kép, mỗi quẻ gồm 6 vạch, biểu thị một trạng thái hoặc tình huống cụ thể trong vũ trụ vạn vật.

Như vậy, Hà Lạc Lý Số là công cụ giải thích ý nghĩa các quẻ, Bát Tự Hà Lạc là cơ sở hình thành nên các quẻ, và 64 quẻ Kinh Dịch là tổng thể được xây dựng dựa trên Bát Tự Hà Lạc và Hà Lạc Lý Số. Ba khái niệm này tạo nên một hệ thống logic và phương pháp luận độc đáo của Kinh Dịch.

64 QUẺ KINH DỊCH

Từ các Can Chi trong Bát Tự lại quy đổi thành số ÂM và số DƯƠNG dựa trên mã số Hà Đồ và Lạc Thư, rồi dựa vào đó tìm được Quẻ Dịch Nhân Mệnh cho mỗi người. Trên mỗi Quẻ Dịch đó chúng ta thấy rõ cát hung, phú quý, sang hèn, thọ yểu… cho mỗi cá nhân. Đoán mệnh theo phương pháp Hà Lạc Lý Số giản dị nhưng khúc chiết, dễ hiểu và dễ thực hành. Quẻ Dịch Nhân Mệnh chỉ cho mỗi người thấy hành lang của cuộc đời mình, từ đó tiến đến sự minh triết trong nhân sinh quan, vũ trụ quan của mỗi người – nhằm đạt được tính ưu sinh, theo lành tránh dữ…

01

  1-CÀN

02

  2-KHÔN

03

  3-TRUÂN

04

  4-MÔNG

05

  5-NHU

06

   6-TỤNG

07

   7-SƯ

08

   8-TỶ

 09

  9-T.SÚC

 10

   10-LÝ

 11

  11-THÁI

 12

   12-BĨ

 13

13-Đ.NHÂN

 14

 14-Đ.HỮU

 15

 15-KHIÊM

 16

  16-DỰ

 17

  17-TÙY

 18

  18-CỔ

 19

  19-LÂM

 20

  20 QUÁN

 21

  21-P.HẠP

 22

   22-BÍ

 23

   23-BÁC

 24

  24-PHỤC

 25

25-V.VỌNG

 26

 26-Đ.SÚC

 27

   27-DI

 28

 28-Đ.QUÁ

 29

  29-KHẢM

 30

    30-LY

 31

   31-HÀM

 32

  32-HẰNG

 33

   33-ĐỘN

 34

34-TRÁNG

 35

   35-TẤN

 36

   36-M.DI

 37

37-G.NHÂN

 38

  38-KHUÊ

 39

   39-KIỂN

 40

   40-GIẢI

 41

   41-TỔN

 42

   42-ÍCH

 43

  43-QUẢI

 44

   44-CẤU

 45

    45-TỤY

 46

46-THĂNG

 47

  47-KHỐN

 48

   48-TỈNH

 49

  49-CÁCH

 50

   50-ĐỈNH

 51

  51-CHẤN

 52

   52-CẤN

 53

   53-TIỆM

 54

54-Q.MUỘI

 55

55-PHONG

 56

   56-LỮ

 57

   57-TỐN

 58

   58-ĐOÀI

 59

  59-HOÁN

 60

   60-TIẾT

 61

61-TR.PHU

 62

  62-T.QUÁ

 63

  63-KÝ TẾ

 64

  64-VỊ TẾ

Ứng dụng của Kinh Dịch

Kinh Dịch thường được người Á Đông ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

 • Bói toán: Sử dụng các quẻ Kinh Dịch để bói xem vận mệnh, hướng đi của cuộc đời, hoặc các sự việc sắp xảy ra.
 • Xem tướng: Dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành trong Kinh Dịch để phân tích tướng mạo, tính cách con người.
 • Định hướng chiến lược: Các nhà lãnh đạo, chính trị gia tham khảo Kinh Dịch để định hướng chiến lược, khởi sự việc lớn.
 • Y học cổ truyền: Tham khảo lý thuyết âm dương ngũ hành trong Kinh Dịch để chẩn đoán và điều trị bệnh.
 • Triết học: Nghiên cứu tư tưởng triết học tiềm ẩn bên trong Kinh Dịch về vũ trụ quan, nhân sinh quan.
 • Văn hóa, nghệ thuật: Kinh Dịch có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc Á Đông.

Nhìn chung, Kinh Dịch đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa của người Á Đông và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tác phẩm kinh điển

Một số tác phẩm kinh điển về Kinh Dịch bao gồm:

 • Kinh Dịch (Trung Quốc) – Bộ sách gốc, tập hợp 64 quẻ và lời giải thích các quẻ.
 • Hệ Từ Thượng (Trung Quốc) – Sách giải thích ý nghĩa mỗi quẻ Kinh Dịch của Đổng Trọng Thư.
 • Hệ Từ Hạ (Trung Quốc) – Sách giải thích mối liên hệ giữa các quẻ của Vương Bật.
 • Tuệ Kinh Lục (Việt Nam) – Sách giải nghĩa Kinh Dịch bằng chữ Nôm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Dịch Kinh Khải Mông (Việt Nam) – Sách giải thích ý nghĩa Kinh Dịch bằng văn xuôi của Lê Hoằng Trác.
 • Dịch Lý Tục Biên (Việt Nam) – Tổng hợp các lý thuyết về Kinh Dịch của nhiều tác giả Việt Nam.
 • Tì Dịch Bá Lãm (Trung Quốc) – Từ điển giải nghĩa các thuật ngữ trong Kinh Dịch.
 • Zhouyi Quanshu (Trung Quốc) – Bộ sách đồ sộ về Kinh Dịch thời nhà Thanh.

Những tác phẩm này đã khái quát nội dung và giúp làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa của Kinh Dịch đối với văn hóa Á Đông.

Một số công cụ về Kinh dịch

 • Mai Hoa Dịch Số (https://maihoa.kabala.vn): Mai Hoa Dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biến; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).
 • Bát Tự Hà Lạc (https://halac.kabala.vn): Bát tự Hà Lạc (có sách ghi là Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,… bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch.
 • Kinh Dịch  – Đạo Người Quân Tử (https://hoc.kabala.vn/dao-quan-tu)
 • Xem Số Đẹp Bằng Kinh Dịch (https://tuvi.kabala.vn/sodep.html)
 • Tài Liệu – Ebook Kinh Dịch (https://go.kabala.vn/ebook-kinhdich)

Lớp Học Kinh Dịch Vỡ Lòng Từ Kabala


64 QUẺ KINH DỊCH – HÀ LẠC LÝ SỐ – BÁT TỰ HÀ LẠC – 易经 六十四 卦

Viết và tổng hợp bởi Kabala

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *